Harjoittelu

Harjoitusajat

13.9.2023 – 15.5.2024:

Keskiviikko: Urheilutalon tatami 1, 20.00-21.30

(Huom: Tatami 1, aiemmin käytössä oli tatami 2!)

Paikka:

Urheilutalo, Koskikatu 12

Tatami 1

HUOM! Paikalla on hyvä olla viimeistään 15 minuuttia ennen harjoitusten alkamista.

Harjoitusaikojen ja -paikkojen poikkeuksista ilmoitetaan tällä sivulla tai tiedotteissa.

Tietoa harjoittelusta

Iaidō on perinteinen japanilainen budo-laji, joka on saanut lähtökohtansa samuraiden miekankäyttötaidoista (iaijutsu) ja taistelutaktiikasta. Alkuaan miekankäyttötaidon lähtökohtana oli tarve kyetä vetää miekka nopeasti ja käyttää sitä äkillisessä hyökkäys- tai puolustustilanteessa. Taistelutilanteissa käytetystä miekan vetämisen taidosta jalostui rauhanomainen Iaidō, jossa miekanvetotaidon päämäärä on muiden ihmisten voittamisen tai vahingoittamisen sijasta itsensä voittaminen, pyrkimys henkiseen kasvuun ja sopusointuun ympäristön kanssa. Perusajatuksensa vuoksi laji eroaa monista japanilaisista budo-lajeista muun muassa siinä, ettei siinä urheilla tai kilpailla.

Käytännössä Iaidōssa tehdään harjoitusmiekalla ennalta määrättyjä liikesarjoja, jotka alkavat miekan vedolla tupesta ja päättyvät miekan palautukseen tuppeen. Aluksi harjoittelu tapahtuu puumiekalla (bokken) ja myöhemmin teroittamattomalla metallisella harjoitusmiekalla (iaitō). Päämääränä on hioa miekalla tehtävät liikesarjat puhtaiksi siten, että pyritään harjoittelussa mahdollisimman keskittyneeseen mielentilaan.

Harjoittelussa edetään harjoittelijan osaamisen ja saavutetun arvon mukaisesti. Alkeiskurssilla aletaan opetella perustason liikesarjoja lyhyen perusharjoittelun jälkeen, ja osaamisen karttuessa sekä graduointien jälkeen edetään vaikeampiin tekniikoihin. Näiden lisäksi on parin kanssa tehtäviä harjoituksia ja mahdollisesti miekalla tehtävää leikkaamistekniikkaa (tameshigiri).

Ennen ensimmäistä graduointia harjoittelijalla ei ole virallista arvoa Iaidōssa. Graduoinneissa harjoittelija saavuttaa ensin kyū-arvoja alkaen kuudennesta kyūsta, ja päätyen 1. kyūhun. Tämän jälkeen saavutettavat arvot siirtyvät dan-arvoihin, jotka alkavat 1. danista (shodan) ja kasvavat tästä ylöspäin.

Jäsenmaksut

Jäsenmaksumme syys- ja kevätkaudelle on 70€ per kausi.
Syyskauden maksu erääntyy 15.10.
Kevätkauden maksu erääntyy 15.2.

Alkeiskurssimaksumme on 40€, joka sisältää aloitusajankohdasta riippuen syys- tai kevätkauden jäsenmaksun.

Maksut suoritetaan tilille FI93 5234 2020 050 111, saajaksi Kawaguchi Iaidoo ry.
Maksutapahtuman lisätiedoksi/viestiksi tulee harjoittelijan nimi.